Andělé obnovy

12.01.2012 15:11

Duše člověka má dva energetické body – bránu MLČENÍ a bránu SDĚLOVÁNÍ. Tyto těsně spojené uzly rozšiřují kvalitu Světla a myšlenkové energie. Bod Mlčení přitahuje energii myšlenek, o kterých máme mlčet a v bodu Sdělování naopak proudí energie myšlenek, které máme rozšiřovat.

Aspekt esence DUCHA, říkáme mu ANDĚL OBNOVY, spojuje obě dvě brány a vytváří z nich novou – bránu VĚDĚNÍ. Tak se naše energie zrodí ze síly a plamenů všech centrálních Sluncí. Andělé obnovy Jsou zdrojem všech paprsků, které obnovují život, všechny části přírodní říše a samozřejmě i lidí. Podílí se také na obnově Matky Země a ostatních planet.

Andělé obnovy vyzařují energii tak vysokých frekvencí, že při meditaci je třeba vložit do čaker energetické filtry, aby ji naše fyzické tělo vydrželo. Andělé obnovy obsahují veškeré barvy jemněhmotného světa, spojují se v barevnou duhu. Díky ní se lidé mohou spojit s aspektem našeho slunečního Anděla a s centrem Kristova vědomí. Otevírají brány Mlčení a Sdělování a vytváří bránu Vědění. Také předávají Klíč ke spojení s Duchovní centrálou a k Akasové kronice. Na závěr meditace může každý zažít vzkříšení Světla věčného života a stát se esencí obnovujícího života.