Dvouhodinová léčivá meditace

17.03.2013 17:00

Pokračování

"Beztvaré v tvaru"

Poznat a rozvíjet v sobě aspekty Božství

2 hodiny

500 Kč