Moc Karmy se řeší silou milosti

13.04.2013 17:00

"Bázní vás naplňuje temnota ne světlo"

Energie čtyř živlů a jejich působení na nervový systém

Meditace

2 hodiny

500 Kč