Myšlení Nového věku a Duchovní hierarchie živlů a jejich působení na nás

20.02.2013 21:55

Myšlení Nového věku a Duchovní hierarchie živlů a jejich působení na nás

Jednota Bůh

Prapočátek

Božske bytí

Serafín CHerubín

Metatron Melchisedech

Archandělé Zemští andělé

Mistři vzatí na nebe

Andělé Přírodní andělé

Přírodní duchové

Člověk

Přírpda = stvoření