Kontakt s kauzálním a emocionálním tělem

Kontakt s kauzálním a emocionálním tělem

Náš Anděl Strážný staví před nás velké zrcadlo, abychom za pomoci své představivosti uviděli sami seve a Bytost Strachu vedenou naším Egem. Prozáří naše bořské Já a naše nezničitelná Duše opojená nezměrnou Láskou ke všemu co stvořil Velký Duch.