Kontakt s Vyšším Já a Andělem strážným

Kontakt s Vyšším Já a Andělem strážným

Trpělivost je jedna z Božích vlastností. Další vlastností Vyšší inteligence je přebývat v nekonečné vděčnosti. Přijímat od Vesmíru vše, co se nám dává je velkou Milostí v nás a svou lidskou pýchu budeme lépe držet na uzdě a usilovat o pokoru. Pokora a láska nám ušetří každou další zkušenost a přivede nás k cestě sebepoznání. Bůh je původem všeho, stojí za vším a nade vším. Stvořil ve své všemohoucnosti zákony, které jsou absolutně platné a které On také nikdy nepřekročil. Bůh nebo Duch nezasahuje přímo do hmoty, na to má nástroje. Ano Bůh potřebuje nástroje, když chce být na zemi činný. Modlitba a Meditace pro nás otevírají cestu.